THỐNG KÊ DỊCH VIRUS CORONA (COVID-19)
[SỐ LIỆU ĐƯỢC CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG 24/24]

Nguồn thống kê: WHO, Bộ Y Tế Việt Nam
Xem nguồn chi tiết 02
Xem nguồn chi tiết 03
Đường dây nóng bộ y tế: 19003228

THẾ GIỚI

  • Số Ca Nhiễm Bệnh : 9,445,867
  • Số Ca Tử Vong : 482,131
  • Số Ca Hồi Phục : 5,105,635

VIỆT NAM

  • Số Ca Nhiễm Bệnh : 355
  • Số Ca Tử Vong : 0
  • Số Ca Hồi Phục : 340