Nông sản xanh ninh hòa
Nông sản xanh ninh hòa
Nông sản xanh ninh hòa
Nông sản xanh ninh hòa
Nông sản xanh ninh hòa
Nông sản xanh ninh hòa

THỐNG KÊ DỊCH VIRUS CORONA (COVID-19)
[SỐ LIỆU ĐƯỢC CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG 24/24]

Nguồn thống kê: WHO, Bộ Y Tế Việt Nam
Xem nguồn chi tiết 02
Xem nguồn chi tiết 03
Đường dây nóng bộ y tế: 19003228

THẾ GIỚI

  • Số Ca Nhiễm Bệnh : 19,541,219
  • Số Ca Tử Vong : 724,050
  • Số Ca Hồi Phục : 12,544,480

VIỆT NAM

  • Số Ca Nhiễm Bệnh : 789
  • Số Ca Tử Vong : 10
  • Số Ca Hồi Phục : 395

PHÚC BỒN TỬHOT

85.000 VNĐ
90.000 VNĐ
-20%

PHÚC BỒN TỬ

Trà Phúc Bồn Tử

50.000 VNĐ 40.000 VNĐ
Giảm: 10.000

PHÚC BỒN TỬ

Mứt Phúc Bồn Tử

85.000 VNĐ

PHÚC BỒN TỬ

Mật Phúc Bồn Tử

175.000 VNĐ

PHÚC BỒN TỬ

Vang Phúc Bồn Tử

350.000 VNĐ

PHÚC BỒN TỬ

Rượu Phúc Bồn Tử

150.000 VNĐ

NẤM LINH CHIHOT

150.000 VNĐ
850.000 VNĐ
-14%
350.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Giảm: 50.000

BÀI VIẾT CÓ ÍCHTất cả